Nov 282013
 

В тази последна трета част от темата ще спомена няколко много важни момента при оптималното използване на електроенергията.

10. Използвайте за отопление климатици от типа – хиперинвертори. Тези климатици осигуряват в пъти по голям топлинен поток при една и съща консумация на енергия от конвенционалните отоплителни уреди и са поне два пъти по-икономични от обикновените инверторни климатици. Тъй като климатикът по принцип не е активен товар, и осигурява топлина или респ. студ на принципа на циркулацията на флуид между вътрешното и външното тяло и неговото изпарение или втечняване, при което се отделя въпросната енергия, мощността е реактивна и не може да се отчете в пълен обем от електромерите, които мерят само активна енергия, т.е. векторът на мощността е под определен ъгъл спрямо оста на активната енергия и това, което отчита електромера е величината на неговата проекция, оттук идва икономията, в пъти, на консумацията, която отчита електромера. Освен това, съвременните японски инвертори, са с постояннотокови двигатели, които са много икономични и позволяват плавна регулация на оборотите на мотора чрез прецизна съвременна електроника. Без да навлизам в детайли ще отбележа във връзка с темата, че когато климатикът е избран правилно за съответното помещение и е хиперинвертор, икономията може да достигне до 10 пъти спрямо обикновен отоплителен уред. Това не е малко. Можете да следите в реално време вашата консумация с един контролен двойнотарифен електромер. В една добре изолирана къща топлината ще се запазва за много дълго. Архитектите говорят за т.н. пасивна къща, която е с толкова добра изолация, че може да се затопли и от една свещ…

11. Накрая, нека не забравяме дребни ежедневни действия, които ако се прилагат системно от всички в домакинството, икономията на електричество ще е осезателна. В това влиза загасянето на лапите в стаите, от които излизате, затварянето на вратите на помещенията, които се отопляват, като през зимният период може да се прецени и да се затвори и не се отоплява някоя от стаите. Намаляването до минимум или изключването на климатика при отсъствие от дома за повече от час също не е за пренебрегване, като икономисващ енергията метод. Ето и един малък трик: когато извадите от камерата на хладилника, например, пиле или друго месо за готвене, добре е да го направите предния ден, като оставите пилето в общата част на хладилника. Така бавно размразявайки се, то ще допринася за ниската температура в хладилника без да се налага да се включва компресора и по този начин също ще се икономисва ток.

В заключение ще допълня, че пестенето на ток е начин на мислене, както и че не става въпрос само за по-ниска сметка в края на месеца. Икономисването на електроенергия пази Земята, щади я, защото по този начин всеки от нас остава по малък въглероден отпечатък, хаби по малко от ограничения ресурс, с който планетата ни разполага. Мисленето ни трябва да е глобално, а действието локално. Само така не само ще живеем комфортно с по-малко енергия, но и човечеството ще оцелее.

Коментари от Google+

 Leave a Reply

(required)

(required)


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>